Δωμάτια και Στούντιο "Sea & Sun" στα Χανιά της Κρήτης.

Εταιρική Παρουσίαση

Sea and Sun Καταλύματα Ε.Ε.
ΜΗ.Τ.Ε. 1234Α567Β0000000
Α.Φ.Μ.: 012345789

Παπαδάκη 15, 12345, Χανιά
Τηλέφωνα: +99 012345678, +99 9876543210
Φαξ: +99 012345679

Φορολογικός υπεύθυνος: Νικόλαος Μανιατάκης